Aulacogens

aulacogene (от гръцката aulax - бразда и гени - раждането.) - intraplatform линейно движимо зона във формата на дълбоко тесен улей, ограничена от недостатъци; обикновено комбинация от отклоняващо се грабене и издигането на оръжието.

Велик енциклопедичен речник. 2000.