Авиел

Avi'il (сила или баща, Бог е бащата) (1 Samuel 9: .. 1; 1 Samuel 14: 51) - баща (предшественик) Кис (очевидно същото лице като в 1 Лет Ехиил 9: 35).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.