Автоматизирано управление СИСТЕМА

автоматизирана система за управление (ACS) - набор от математически методи, хардуер (компютри, комуникационни устройства, дисплеи и др ...), както и организационни комплекси, осигуряващи рационално сложен контрол обект (процес), в съответствие с дадена втори гол. ACS се състои от основна и функционална част. Основата е информационна, техническа и математическа подкрепа. Функционалната част включва набор от взаимосвързани програми, които автоматизират специфични управленски функции (планиране, финансови и счетоводни дейности и др.). Има ACS обекти (технологични процеси - ASUTP, предприятие - ASUP, индустрията - OASU) и функционални автоматизирани системи, например. , проектиране, изчисления, материална и техническа и друга подкрепа.

Велик енциклопедичен речник. 2000.