Authigenic минерали

authigenic минерали (от гръцки - authigenes. Местен произход) - минерали от седиментни скали, образувани по време на утаяване и образуване на камъни утаяване на място. Например. , барит, зеолити, някои глинени минерали.

Велик енциклопедичен речник. 2000.