Летище Тараз

Летище Тараз - името на Dzhambul в Казахстан до 1936 г.

академично издание на речника. 2000.