AMBASSADOR

атрезия (от - отрицателен префикс и гръцки tresis -. дупка) - вродена отсъствие (малформации) или неперфорирана (поради травма, възпаление, и др ...) на естествен отвор, канал (например ., хранопровод).

Велик енциклопедичен речник. 2000.