Астин

(от древния персийски: красива жена) (Естир 1: 9.) - кралицата, жената на персийския цар Асуир, отказва да се яви на банкета пред царя, и за това, по препоръка на приближеният цар, лишен от кралското си достойнство. Мястото на Астиний под царя беше Естир. Опровержение Астин да изпълни царската заповед се основава, както изглежда, на персийски обичай, се смята за недостойно да почете жените показват мъже, след като на масата, че според легенди и Плутарх и Херодот.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.