Асирия

(Мат.10: 29) - малка медна римска монета, стойността на парите ни е повече от 2 ченге. сребро. (2 3 / 20 до.). Тя се споменава в Н. З. само два пъти (Матея 10: 29 и Лука 12: 6). В древни времена изобразява римското езическо божество - Янус, а по-късно, в епохата на Август - образа на римския император.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.