Асавия

. вижте 2Est. 1: 9. В (2 Летописи 35:10) той гласи: Хашавия .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.