АРОМАТНА

ароматни съединения - органични съединения, чиито молекули съдържат цикли (т п бензенови пръстени) на 6 въглеродни атома, които участват в .. . образуването на единна система от конюгирани връзки включват въглеводороди (арени), и техни производни (анилин, бензоена киселина, фенол и т.н.), ароматни съединения също включват така наречените nebenzoidnye съединение, например азулен, хетероциклични съединения -.... фуран, тиофен, пиридин и др. Името се дължи на факта, че първият отворени представители на ароматни съединения има приятен мирис Основните източници на ароматни съединения. - рафинериите продукти и въглищен катран

речника на 2000

.. <- 1 ->