ARMSTRONG Едвин Huard

ARMSTRONG Едвин Huard (1890-1954) - американски радио техник. Разработен регенеративен верига (1913), суперхетеродинов (1918) и superregenerativnyh (1921) радиостанции. Той показа предимствата на честотната модулация в борбата срещу радиосмущенията.

Велик енциклопедичен речник. 2000.