Арменско плато

Арменско плато - в Турция (по-голямата част), Иран, Армения и Азербайджан. Прибл. 400 000 km & sup2. Височина до 5165 м (връх Б. Арарат). Комбинацията от лава плато с индивидуални вулканични конуси и сгънати блокове. Тектоничните депресии често се заемат от езера (Ван, Севан, Нария). Планински степи и полу-пустини.

Велик енциклопедичен речник. 2000.