Aristoxenus на Tarentum

Aristoxenus на Tarentum (IV инча пр. Д.), Гръцкият философ, ученик на Аристотел, представител на перипатетици. Пионер на жанра на биографии на философи (делата на питагорейците); Музикалният синтез, даден от Аристоксен, е повлиян от векове.

Велик енциклопедичен речник. 2000.