Anthroponimics

anthroponimics (от antropo ... и гръцката onyma -. име) - раздел на ономастика, изучаващи произход, промяната, географско разпределение, социално функциониране, и така хората свое име ...

Велик енциклопедичен речник. 2000.