И Дзин

И Дзин (635-713), китайският пътешественик, учен, един будистки монах. През 671-695 той отплава в Индия, дава ценна географска информация.

Велик енциклопедичен речник. 2000.