Анализатор

анализатор оптика - устройство за определяне естеството на поляризирана светлина (поляризация призма POLAROID и сътр. ).

Велик енциклопедичен речник. 2000.