Аналогови компютри

аналогови компютри (AVM) - изчислителна единица за възпроизвеждане (симулация) на определени взаимоотношения между непрекъснато променливи физични величини (машинни променливи) - аналози на оригиналните променливи на проблема се решават. Най-често срещаните са електронните AVM, в които електрическите напрежения и токове служат като машинни променливи, а желаните взаимовръзки се моделират от физически процеси, възникващи в електрическите вериги.

Велик енциклопедичен речник. 2000.