Амасей

(балансова тежест) - името на четирите лица :. А) (1 Летописи 6: 25), левит и един от синовете на Елкана, от началниците на певци в дните на Давид. Той беше водач на доброволно парти, което дойде при Дейвид, докато бягаше от Саул. Дейвид с радост се възползвал от помощта им и им давал в армията си различни постове; б) (1 Хр. 12: 18), един от смелите мъже от племето на Юда, който премина на Давид в Сиклаг; в) (1 Летописи 15: 24) един от свещениците във времето на Давид; г) (2 Цар. 29: 12) бащата на Махат, от левитите, при царуването на Езекия.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.