Am. 5: 9

Той укрепва обрания срещу здравата и изтребителят дойде срещу крепостта.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.