Alva WAVE

Alvy вълни - напречен плазма вълна размножителен заедно магнитното поле при скорост, където R - плътност, Н - напрегнатост на магнитното поле. Името е Ханес Алвена.

Велик енциклопедичен речник. 2000.