Altiplano (Altiplano)

Altiplano (Altiplano) - западната част от интериора платото на Централния Andes юг. Америка, между 16 и 22. Ju. вата Височина 3300-3800 м. Вулканичното плато и басейни с езера и солничарки. На североизток, степта, на запад и на юг от пустинята и полу-пустинята.

Велик енциклопедичен речник. 2000.