ALTERATION

Промени (от средновековен латински alteratio -. смените) - музиката - увеличаване или намаляване на етап модален мащаб, без да променя името си. Знаци на промяна - остри, плоски, двойно остри, двойно плоски; знакът за отмяна на промяната е бакара.

Велик енциклопедичен речник. 2000.