Alpina Лев М.

Alpina Лев М. (1898-1986) - руски геофизик доктор на геоложки и Минералогични науките (1947), един от основателите на електрическите в СССР, основател на научна школа , Работи по разработването на теоретичните основи на проучвателната геофизика и електрическата дърводобивна дейност.

Велик енциклопедичен речник. 2000.