АЛМАНАХ

АЛМАНАХ (от арабски Ал Manah -. Calendar) - 1) непериодичен събиране на информация, забавни или препратка, често тематични (например, деца. географски алманах "Глобус").

2) Събиране на литературни творби, обединени от някакъв елемент (тематичен, жанров, регионален).

Велик енциклопедичен речник. 2000.