All-руски изложбен център

All-руски изложбен център - е базиран в Москва, СССР изложба на постиженията на националната икономика през декември 1991 г. Основните цели: да се насърчи създаването на директни връзки между производители и потребители, републиките, територии и региони; развитие на панаирни и изложбени дейности; организиране на обменни, посреднически и образователни дейности; обучение на специалисти в пазарна икономика и др.

Голям енциклопедичен речник. 2000.