Милостив

I. СВЕТЪТ-ГОЛЯМ -та, -та. Високо. Милостив към всички; великодушими милости. в. Господи! в. Баща! Запълнена с благодат; привлекателен за нея. в. манифест. В своето местоположение, внимание. Първа заявка. Всемилостив, обречен. в. Наградена поръчка. Най-милостивият, -те, -е. Укрепване. С най-благородното разрешение. Най-милостив, реклам. в. Аз питам. II. СВЕТЪТ-ГОСПОД -та; м. [от столицата] В християнството: едно от имената на Бога.

Енциклопедичен речник. 2009.