Alfeld

ALFELD е част от средната дунавска равнина в Унгария, на изток от реката. Дунав. По-голямата част от повърхността се орязва.

Велик енциклопедичен речник. 2000.