Александров Кирил Сергеевич

Кирил Александров, С. (1931 стр.) - руски физик, академик на Руската академия на науките (1991; академия на науките на СССР през 1984 г.). Основните работи по фазовите преходи в кристалите, главно в фероелектриката. Държавна награда на СССР (1989 г.).

Велик енциклопедичен речник. 2000.