Alexandrine

Alexandrine (от старофренски поемата за Александър Велики) - френски 12-сричка стих или руски 6-стоп ямбичен (с цезура след шестата сричка) с рима на чифт ; основният размер на основните жанрове в литературата на класицизма.

Велик енциклопедичен речник. 2000.