Алберт Мечката

Алберт на Bear (ок. 1100- 70) - немски феодал, един от лидерите на агресия срещу Polabian славяните в земите, които са базирани Margravate Бранденбург (маркграф 1150).

Велик енциклопедичен речник. 2000.