Акинезия

акинезия (от А -. Отрицателна префикс и гръцки. кинезис - движение) - липса на активни движения поради парализа, болка, неподвижност на ставите и други причини.

Велик енциклопедичен речник. 2000.