Akchakaya

Akchakaya - водосборните басейни в северозападната част на пустинята Каракум. Дължина прибл. 50 км, дълбочина 200 м, дъното е разположено на 81 м под морското равнище.

Велик енциклопедичен речник. 2000.