AKASI

AKASI - град и пристанище в Япония, на около. Хоншу, предградие на Кобе. 275 000 жители (1991 г.). Химическа, хранителна промишленост, машиностроене. Риболов. Курортът.

Велик енциклопедичен речник. 2000.