Ахимелех

Ah'imel "ех (цар брат) -а) (1 Samuel 21 :. 1, 2, 8, 1 Сам 22: 9, 11, 14, 16, 20; 2kgs 8 :. 17; 1 Летописи 24: 3, 6, 31). - Ахитововия син вид Итамар, свещеникът на Ноб, който Давид бяга от Саул, взе хляб и меч на Голиат, и който е бил убит за нея с целия си дом (само спаси сина си Авиатар). Очевидно е, че той е първосвещеник в дните на Саул ( виж Итамар.) (В 1 Летописи 18: 16 име Авимелех, и март 2: ... 26 - Авиатар; в 2 Samuel 8: 17; 1 Лет. 18: 16; 1 Chronicles 24: 6 имената на баща и син се разменят, и 1 Chronicles 24: 3 средства - Авиатар) (Смята се, че едно и също лице, че Ahia и) .. б) (1 Царе 26: 6) - хетите, един от приятелите и войници на Давид.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.