Arg. 1: 6

Ти сее много, но не събирай малко; яде, но не пълна; пиеш, но не се напивай; Облечен си, но не се затопляй; приходите за печелене на портфейл. Вт. 28: 38 Джер. 12: 13 Миха. 6: 15 Зак. 8: 10

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.