Agape на Газа

Agape на Газа - Кесария (Палестина), християнската мъченица повреден в Кесария в Палестина в преследването на Диоклециан (303 в ума.). Памет в православната църква на 15 март (28).

Велик енциклопедичен речник. 2000.