Agafonov Валериан К.

Agafonov Валериан Константинович (1863-1955) - руски геолог, минералог и учен почва, професор (1917). През 1906-17 г. и от 1921 г. той живее във Франция. Работи върху третични и ледникови утайки, изучавайки класификацията на почвите. Съставени са почвени карти на Франция по скала от 1: 1 000 000 (1928) и 1: 500 000 (1935) и Тунис.

Велик енциклопедичен речник. 2000.