Африкански изследвания

африкански изследвания - комплекс от научни дисциплини, които учебните история, икономика, социално-политически проблеми, право, развитие на социалната мисъл, етнография, езици, литература и изкуство на народите на Африка.

Велик енциклопедичен речник. 2000.