АФЕРЕНЦИЯ

афинитет (от латински afferens - привеждане) - носенето на органа или в него (напр. Аферентна артерия); предаващи импулси от работните органи (жлези, мускули) до центъра на нервите (аферентни или центробежни, нервни влакна). Ср Ефективна.

Велик енциклопедичен речник. 2000.