Афар

(корона, корона) (1 Chronicles 2 :. 26) - един от Ерамеиловия съпруги и майката на Онама, от племето на Юда.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.