Привеждане

ПРИСПОСОБЯВАНЕ (германски justieren -. калибрира) - проверка и настройка устройства и механизми, които се състои в създаване на правилното зацепване и разположението на части и възли. Терминът "подравняване" обикновено се прилага за оптико-механични измервателни уреди.

Велик енциклопедичен речник. 2000.