Адамс (Addams) Джейн

ADDAMS (addams) Джейн (1860-1935) - един от организаторите на движението за социални права на американските граждани. Основател (1889 г.) и режисьор (до 1935 г.), "Hull-House" в Чикаго - първият в американската благотворителна организация за преселване на бедни имигранти в удобни домове. Заместник-председател на Американската асоциация за женска правосубектност (1911-14). Председател на Международната женска лига за мир и свобода (1919-29 г.). Нобеловата награда за мир (1931 г., заедно с Н.М. Бътлър).

Велик енциклопедичен речник. 2000.