ADDET

"Adalat" - "Adalat" (персийски. - "Правосъдие"), социалдемократическата организация на ирански работници, създадена през 1917 г. в Баку. През 1920 г. нейната група в Кавказ, в Св. Азия, Астрахан влезе в RCP (b).

Велик енциклопедичен речник. 2000.