АКУСТИКА

АКУСТИКА (от гръцките akustikos -. Звукови) - в най-широкия смисъл - клон на физиката, проучване еластичните вълни от най-ниската честота на най-високата (1012-1013 Hz) ; в тесен смисъл - доктрината за звука. Общи и теоретични акустика учат радиация модели и размножаване на еластични вълни в различни среди, както и тяхното взаимодействие с околната среда. За да включите раздели акустика електроакустиката, архитектурна акустика и строителни акустика, атмосферни акустика, geoacoustics, сонар, физика ултразвук и техника на психологически и физиологически акустика, музикална акустика.

Велик енциклопедичен речник. 2000.