Ахеменидите

Ахеменидите - династия на древните персийски царе в 558-330 преди новата ера. д. Основател - Кир. Състоянието на Achaemenids, което включваше повечето страни от Средния и Средния. На изток достигна своя връх в Дариус I. Състоянието на ахемемидите престана да съществува в резултат на завладяването на Александър Велики. Най-важните представители на Achaemenids: Cyrus II, Дарий I, Xerxes I, Artaxerxes III.

Велик енциклопедичен речник. 2000.