Ацеталдехид

ацеталдехид (ацеталдехид) - CH3CHO, безцветна течност с остра миризма, точка на кипене = 20 ° с 2. суровина в производството на оцетна киселина, оцетен анхидрид, пентаеритритол.

Велик енциклопедичен речник. 2000.