АКРЕДИТАЦИИ

КЛИЕНТИ - в Русия, на 1-ви етаж. 18 век. доходите на чиновниците и чиновниците, които не получават заплати, от доброволно подаване на вносители на петиции. Забранено от правителството с въвеждането на заплата.

Велик енциклопедичен речник. 2000.