Абсорбиране

omov'enie - религиозна церемония (Eur 9: 10), с произход от закона (Изх 29: 4 .; Второзаконие 21: 6 NRC 4Tsar .... . 5: 10; Пс 50: ... 4; Ex 1: 16) с течение на времето става мъртъв ритуал подменю заповед на Бога (Мат 7: 8), следователно, и то беше отхвърлено Господ ( cm ... пречистване)

The Bible Старият и Новият Завет Sinoidalny превода на Библията енциклопедия архитект Никифор 1891

<- 1 -> .......