ABBAY

ABBAI - името на горната част на реката. Синият Нил е ограден от Етиопия. ABBANIANO (abbagnano) Никола (1901-90), италиански философ, поддръжник на т.нар. положителен екзистенциализъм, стремейки се да преодолеят субективността и песимизма на други представители на тази доктрина (Хайдегер, Сартр).

Велик енциклопедичен речник. 2000.