4 Царе. 4: 8

Елисей един ден дойде при Сонам. Една богата жена го молеше да яде хляб; и всеки път, когато минаваше, винаги отиваше да яде хляб. Джош. 19: 18 Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.